ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРАВО

Доброто познаване на правата на потребителите е първата стъпка към тяхната успешна защита. Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предлага правни консултации, правна защита и съдействие, свързани със защита на потребителските права и интереси.
Image
Можете да се доверите на нашия екип за:
 • Консултации при сключване на договори, включително при сключване на договори от разстояние
 • Съдействие при рекламации на стоки и услуги
 • Консултации при установяване на нелоялни търговски практики
 • Съдействие при тълкуване и разяснение на договори, гаранционни и общи условия
 • Разваляне и прекратяване на договори и претендиране на обезщетения и неустойки
 • Предявяване на рекламации
 • Установяване на недействителност на търговска гаранция
 • Правна помощ при установяване на неравноправни клаузи в потребителски договори
 • Съдействие и представителство в преговори за извънсъдебно решаване на потребителски спорове
 • Подаване на сигнали и жалби до контролни органи
 • Представителство пред Комисия за защита на потребителите, включително изготвяне и подаване на жалби и сигнали
 • Процесуално представителство и консултации по дела за претендиране на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди
 • Процесуално представителство по колективни искове
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по производства, свързани с потребителски спорове
Екипът на адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предоставя своята експертиза в защита на потребителските права, като превежда и тълкува неясните и заблуждаващи договорни клаузи и съдейства за повишаване информираността на всеки потребител относно гарантираните му от закона права и интереси.

ПУБЛИКАЦИИ

Европейският парламент прие спорната Директива за авторското право в цифровия единен пазар (Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market) с 348 гласа „за“, 274 „против“ и 36 „въздържал се“. Директи...
ICO vs. Alistar Green – директният маркетинг във Великобритания и България Развитието на електронната търговия и засилената глобализация променят физическата ни действителност. Потребителите получават купища нежелани електронни съобщения или телефонн...
Според чл.143 от Закона за защита на потребителите, неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновение между правата и...

АДРЕС

“Проф. Г. Златарски” №12, 1700, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2021. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.