ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предоставя консултации по приложението на законодателството, регламентиращо електронната търговия. В случай че планирате да развивате, вече осъществявате дейност, свързана с електронна търговия, или желаете да се консултирате по конкретен правен въпрос в тази сфера, може да се обърнете към нашия екип относно:
Image
  • Правни консултации при създаване на електронни магазини
  • Съдействие за привеждане в съответствие с изискванията на Закона за електронната търговия, Закона за ДДС, Закона за защита на потребителите, Закона за електронните съобщения и Закона за защита на личните данни
  • Консултации относно осъществяването на рекламни кампании, директен маркетинг и изпращане на непоискани търговски съобщения
  • Изготвяне на общи условия за използване на уеб сайт и общи условия за продажба на стоки и/или услуги
  • Правни консултации относно законосъобразно събиране, обработване и съхранение на лични данни на потребители
  • Съдействие за защита на авторски права върху уеб сайт, графично съдържание, компютърни програми и бази данни
  • Предоставяне на консултации по приложението на Наредба Н-18
  • Съдействие при извънсъдебно и съдебно разрешаване на правни спорове с други търговци и с потребители
  • Представителство пред Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и други компетентни регулаторни органи, включително подаване на жалби и сигнали
  • Предоставяне на консултации по всякакви други въпроси в областта на електронната търговия
Екипът на адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предлага своите експертни юридически услуги както за създаване на индивидуални правни рамки за Вашия електронен бизнес, така и за решаване на конкретни проблеми, свързани с неговата ежедневна дейност.

ПУБЛИКАЦИИ

Пламена Янчева
01 Август 2022
На 05.07.2022 г. Европейският парламент окончателно гласува Законодателния акт за цифровите услуги (Digital Services Act или DSA) и Законодателния акт за цифровите пазари (Digital Markets Act или DMA). Тази стъпка е предпоследна преди двата Акта да в...
Ако продавате стоки или услуги чрез интернет-сайт, в който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки или услуги в потребителската кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и избор на метод на плащ...
Светлана Георгиева
18 Февруари 2019
През м. септември.2018 година Министерство на финансите обнародва промените в Наредба № 18 от 13.12.2006 година за регистрирането и отчитането чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им....

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.